1. GENÇLİK ÇALIŞTAYI“ Sonuç Bildirgesi

1. GENÇLİK ÇALIŞTAYI“ Sonuç Bildirgesi

“Türkiye’de Üniversite Gençliği Sorunları, AND Gençlik Beklenti ve Önerileri”

SONUÇ BİLDİRGESİ

AND 1. Gençlik Çalıştayı, 4 Eylül 2022 Pazar günü AND 1. Gençlik Eğitim ve Kültür Kampı kapsamında Antalya’da gerçekleştirildi. Çalıştayda kamp katılımcısı AND Gençleri belirlenen başlıklar altında görüşlerini paylaştılar. Birlikte öneriler geliştirdiler. Kampa katılamamış, fiziken çalıştayda yer alamayan AND Gençleri de konular hakkındaki düşüncelerini düzenlenen form aracılığıyla çalıştaydaki arkadaşlarına ileterek katkı sundular.

“Türkiye’de Üniversite Gençlik Sorunları, AND Gençlik Beklenti ve Önerileri” başlıklı çalıştayda öne çıkan konular;

 • Ekonomik Problemler
 • Barınma Sorunları
 • Eğitim ve Öğretim Problemleri, Sosyokültürel Problemler
 • Psikolojik Sorunlar ve Bağımlılık

Oldu.

Ekonomik Problemler üzerine paylaşımlarda bulunan gençler;

 • Üniversite mezunu işsiz sayısının artışı,
  • Üniversitelerde açılan bölüm sayılarının fazlalığı,
  • Akademik kadro yetersizliği,
  • Öğrenci temsilcilerinin seslerini duyuramaması,
  • Gençliğin problemlerinin üzerinde durulmaması,
  • Dünyadaki gelişmelerin takip edilmemesi,
  • Denetim mekanizmalarının çalışmaması,
  • Pandeminin yarattığı etkiler,
  • Şehirler arası ulaşım problemleri,
  • Barınma ücretlerinin fazlalığı,
  • Düzenli beslenme zorluğunun yaşanması ve dışarıda yemek ücretlerinin yüksekliği,
  • Sosyal hayat içerisinde aktivite azlığı ve sosyal gelişim için kaynak yetersizliği,
  • Ulaşım sıkıntıları, toplu taşımaların yetersiz ve aktarmalı oluşu,
  • Eğlence, hobi ve sosyalliğin az olması,
  • Basit temel ihtiyaçların bile artık lüks oluşu,
  • Kitap fiyatlarının ithal kâğıt ve fabrika yokluğundan dolayı çok artmış olması,
  • Yatırımların düzensiz ve plansız yapılması,
  • Yolsuzluk, ekonomik bozukluk, baskıcı rejim, istihdam oranının kıtlığı, barınma şartlarının fazla olması vb. birçok sorunu gündeme getirerek çalıştay sonunda aşağıdaki beklenti ve önerileri ortaya koydular.
 • Dernek bünyesinde bulunan çeşitli binaların, çeşitli faaliyetler ve aktiviteler için kullanıma açılması, etkileşimin arttırılması,
 • Büyükşehirler dışında da buluşmalar düzenlenerek gençlik ile bir araya gelinmesi,
 • Mevcut şartlarda kişisel gelişim, eğitim ve hobilere bütçe ayıramayan öğrencilere çeşitli eğitimler ve online kurslar verilmesi, ‘İmece Kültür Kumbarası’ oluşturulması,
 • Dil öğrenilmesi amacıyla kurulan ‘speaking’ vb. kulüplerin tekrar canlandırılması, orijinal dilde sinema günleri düzenlenmesi, belirlenecek günlerde bir araya gelme koşulunun İngilizce konuşulması olması,
 • Gönüllü üyelerin, kendi bilgi ve becerilerini online veya tercihen yüz yüze olarak aktarabildikleri çeşitli eğitimler verilmesi,
 • Mevcut bursiyer sayısının azaltılması veya sabit tutulması; var olan burs miktarının arttırılması,
 • Mezunlara istihdam alanında fırsat yaratılması,
 • Yenilikçi olmaktan ve risk almaktan korkulmaması.

Barınma sorunları hakkında çalışan gençler;

 • Ülkede vatandaşların üniversite öğrencilerini ticaret kaynağı olarak görmesi, (barınma, yeme içme konuları vs)
 • Yurtlarda kapasite yetersizliği,
 • Var olan yurtların elverişsiz ve niteliksiz oluşu,
 • Devlet yurtlarının öğrencilerin özgürlüğünü kısıtlayacak kurallarının olması,
 • Eve çıkmanın öğrenciye getirmiş olduğu külfetler,
 • Ev sahiplerinin daha fazla para için evlerini yabancılara veya sığınmacılara kiralayıp/satıp kendi milletine ve öğrencilerine ev satmaması/kiralamaması,
 • Öğrenciler üzerinden dönen algıdan dolayı öğrencilere duyulan güvensizlik,
 • Muhafazakâr ailelerinin, cemaat yurtlarına öğrenci göndermesi ve o yurtlarda yaşanan travmatik olaylar,
 • Cemaat ve çeşitli tarikatların Türkiye’de aşırı oranda yurt açması ve Laik Türkiye düzenine ters düşen eğitimlerin/derslerin verilmesi,
 • KYK yurtlarında dönen adaletsizlik.

Konularına odaklandılar ve çözüm önerileri geliştirdiler. Barınma sorunları ile ilgili olarak öne çıkan çözüm önerileri;

 • Devletin, öğrencileri çeşitli oluşumların eline bırakmadan desteklemesi, (Bunun için dernek olarak yerel yönetimlerle daha yakın temas kurulması, olası kolaylaştırıcı rolün desteklenmesi/paylaştırılması)
 • Üniversitenin bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Belediyelerinin öğrencilerin barınma sorununa çözüm bulması ve projeler yaratması,
 • Cemaat Yurtlarının irticai faaliyet ve Laiklik anlayışına ters düşmesinden dolayı kapatılması,
 • AND’nin 3 büyükşehirde kontak kurarak zamanında cemaat veya hükümet yakını derneklerin elinden alınan yerleri kiralayıp yurt haline getirmesi,
 • Aydınlık Nesiller Derneğinin politik güç kazanarak kendisinin fonunu arttırması. Bunun için de çeşitli sivil organizasyon etkinliklerinde tanıtım/satış-gönüllülerin katkılarıyla yapılabilecek basit objeler ve/veya dernek tanıtımının yapıldığı dokümanlar ile yer alınması ve öğrencilere daha fazla yardımcı olması.
 • Özel gün ve anma etkinliklerinde gerek t-shirt gerek şapka vb. sosyal ortamlarda yer alınması,

Çalıştayda Eğitim Öğretim ve Sosyokültürel Sorunlara odaklanan gençler de çok önemli noktaları vurgulayarak fikir alışverişinde bulundular.

 • Müfredatta öğrencilerin söz sahibi olamamaları, iletişim bozuklukları ve öğrenci görüşlerinin alınmaması, öğrenci temsilcilerinin seslerini duyurmada hiyerarşiye yenilmeleri,
  • Sığınmacıların ülkede güvensizlik ortamı yaratması,
  • Devlet kademesinde liyakat sisteminin bozulması,
  • Veli toplantılarına gereksiz gözüyle bakılması ve yeterince üstüne düşülmemesi/yapılmaması,
  • Eğitimde herkesin aynı dersleri görmesinin mantıksızlığı ve tek düze bir eğitim sistemiyle sadece sistemi idame ettireceğimiz ama artı hiçbir değer sunamayacağımız gerçeği,
  • Yetenek sınavlarında ve mülakatlarda “torpil”in söz konusu olması,
  • Eğitimde gelir düzeyinden kaynaklı eşitsizliğin had safhada oluşu,
  • Sığınmacıların geldiği günden itibaren demografik yapıyı bozmaları, istihdam oranlarını ve haksız rekabeti tetiklemeleri, bedavadan yaşamaları, bulundukları bölgede taşkınlığa sebep olmaları ve zihniyetlerinin farklı olması sebebiyle entegre olamayacakları gibi konularda yoğunlaşarak sorunları ortaya koyan gençler çözüm önerilerini aşağıdaki şekilde özetlediler;
 • Derneğin kendisine ait yurt açarak öğrencileri eğitimin ilk ana ve temel barınma sorunundan kurtarması,
 • Derneğin öğrencileri veya üyeleri arasındaki psikologların özel iletişim kurarak öğrencilerin sorunlarına yardımcı olmaları,
 • Derneğe gelir getirecek ‘büfe, halk ekmek’ gibi ufak çaplı ama sürümden para kazandıracak yerlerin 3 büyükşehirde açılması,
 • Sosyal medyanın zararlı kullanımı ve gençliğe vermiş olduğu zararın konuşulması üzerine panellerin düzenlenmesi,
 • Derneğe sponsor bularak maddi anlamda destek olunması,
 • Sosyal Sorumluluk, Medya ve Sosyal Faaliyet departmanlarının kurularak gençlerin rol üstlenmesi,
 • Derneğe alınan öğrencilerin burslarının başarısı ile ölçülmeden illa 4 sene boyunca verilmemesi, geldiği, katıldığı çalışma ve  faaliyetlerin kaydının tutulması ve üst üste 3 kez katılmaması durumunda bursunun otomatik olarak kesilmesi,
 • Derneğe alınacak gençlerin sadece başarı kriterinin dışında örgütlenme, teşkilatlanma ve aidiyet duygularının da sorgulanarak bilgi ve becerisi konusuna dikkat edilmesi,
 • Çeşitli platformlarda gençlerin sosyal medyayı kullanması. Örneğin; gençlerin Youtube üzerinden ders vermesi, oradan gelecek maddiyatın derneğe aktarılması,
 • Türkiye’nin her ilinde birçok üniversite olması yerine belirli illerde üniversitelerin açılması ve öğrencinin bir ticaret kaynağı olarak görülmemesi.

Çalıştayda yoğun ve hararetli konuşmaların yapıldığı bir diğer çalışma grubu da Psikolojik Sorunlara yönelen grup oldu. Bu grupta öne çıkan sorunlar ve çözüm önerileri de sonuç bildirgesinde aşağıdaki haliyle yer aldı.

 • Üniversitede okunulan bölümün isteyerek yazılmasına rağmen gelecek kaygısının mutluluğa ve umuda izin vermemesi,
 • Uzun bir süreç sonunda ilaç kullanımının ve depresyon sonucu odak problemleri sebebiyle belki de maddeye zorlanılması,
 • Okul hayatının sıklıkla ‘baskı ve mobbing’ nedeniyle tutku ile değil de mecburi başarı için kişinin bireysel hayatını ertelemesi,
 • Ekonomik bağımsızlığın kazanılmasının olması gerekenden çok daha uzun sürmesi sebebiyle yıpratması, bireyselliğin ertelenmesi, hayatın garanti altında olması gerekmesine rağmen günlük hayatın zorlaşması,
 • Büyüklerin kafasındaki tabuların, gençlerin yaşadıklarını görmelerine rağmen yıkılmaması. Mutluluğu değil, sadece parayı önemsemeleri, okunulan bölümlere uzun süre emek verilmesine rağmen, kazanılan maddiyat yeterli değilse pes ettirici sözler söylemeleri,
 • Tüm bunların sonunda tek kalarak savaşmaya çalışan bizlerin üstünde daha da fazla baskı oluşturup bizi belki bağımlılığa, belki depresyona, belki uyku sorunlarına sürüklemesi,
 • Hobi edinmek ve hayata sarılmanın yollarını aradığımızda her seferinde maddi veya manevi sorunların ket vurması,
 • Batıda yaşayan yaşıtlarımızla problem boyutlarımızın arasında uçurum olması… Onların hiçbir mücadele dahi vermeden dil öğrenebilmeleri, farklı ülkeleri gezebilmeleri ve ebeveynlerinden anlayış görmeleri,
 • Parayı, mesleği veya statüyü kazanamamış tüm gençlerin psikolojik kırılmalar yaşamaları.
 • Şehir ve Üniversite kütüphanelerinin güncellenmesi, kapasitelerinin arttırılması ve gençlerin zararlı ortamlardan çıkmasına yardımcı olacak faaliyet alanlarının hayata geçirilmesi,
  • Alkol ve Sigara algısının değiştirilmesi (Örneğin; alkol alındığı zaman hayatın sorunlarından uzaklaşıldığı düşünüldüğü için alışkanlık haline getirilmesi, kafayı rahatlatıp uyku getirmesi, gençlerin kaygıdan uzak bir hayat yaşayacağına inanması),
  • Derneğin Yeşilay veya madde uzaklaştırma platformlarından uzman kişiler ile görüşüp ülke gençlerine online kurslar vermesi, köprü oluşturması,

AND çatısı altında olmanın ayrıcalığı ve gururu içinde, yukarda sıraladığımız maddeler ışığında, sorunların tespit edilmesi ve çözümlere yönelik paylaşımımızı sizlere sunmaktan mutluyuz. Sesimizin duyulması ve bir karşılığının olması gerçekliğini bizlere yaşattığınız için teşekkür ederiz. Sizlerden “el aldığımızı” ve izinizde olduğumuzu bilmeniz, bizden sonra gelecek gençlere bayrağı devredeceğimize olan inancımız temelimizdir.

Yusuf Can ALTİNDAŞ

AND Gençlik Kurulu Adına

Başkan

Gençlik kurultayı PDF indirmek için tıklayınız

Bizi takip edin

Projelerimiz

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

AND Gençlik

Gençlerimizle tanışın.