2. OLAĞAN GENEL KURULU

2. OLAĞAN GENEL KURULU

Aydınlık Nesiller Derneği’nin salgın nedeniyle ertelenen 2. Olağan Genel Kurulu 19 Haziran 2021 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurula katılan üyelerimiz ile yapılan oylama sonrası yeni Yönetim Kurulu oy birliği ile seçilmiştir.


Aydınlık Nesiller Derneği olarak, görevi devreden kurucu Yönetim Kurulu’na, özverili çalışmalarından ve derneğimize sağladıkları önemli katkılardan dolayı teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.


Görevi devralan Yeni Yönetim Kurulu , çok kıymetli AND üyelerinin desteği ile geleceğimizi şekillendirmeye ve çağdaş bir Türkiye için özveriyle çalışmaya devam edecektir.

Sayın Nedim ZEYBEKTEKİN’in 2’nci Olağan Genel Kurulda Yaptığı Konuşma Metni

Sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına göre örgütlenmek, toplum yararına göre hareket etmek, yönetimin çoğulcu katılım ile demokratik yollarla belirlenmesi gibi koşulları sağlaması gereken kuruluşlardır. Ayrıca örgütlülüğün, kendi kendine üretme, şiddete karşı olma, devletin içinde yaşama ve devlet ile işbirliği içinde olma, ancak ülkede ve dünyada yaşanan yanlışlara ve güncel olaylara karşı tepki koyabilme, gönüllülüğü temel alma gibi özellikleri içinde barındırması gerekir.


Bu nedenle derneğimizin en önemli hedefinin demokratik esaslı kurumsallaşma olduğuna inanıyoruz. Tüm üyelerin görüşlerini açıklama hakkına sahip olduğu bilincinde olarak uygun bir ortam yaratmak suretiyle üye ve gönüllülerin, istekli, girişimci ve aktif olmalarını sağlamak durumundayız. Yönetim felsefemizi, yönetişim anlayışı ile gerçekleştirme çabasında içerisinde olmalıyız. Yönetim yaklaşımı yöneten / yönetilen ayrımı üzerine kurulurken, yönetişim anlayışı ile aktör sayısını artırıp hiyerarşiyi azaltmayı hedeflemekteyiz.
Bu şekilde üyelerin de karar mekanizmalarında yer almalarının, pasiflikten kurtulmalarının AND’a olan aidiyet duygusunu geliştireceğine, gücümüzü artıracağına inanıyoruz. İç işleyişimizde katılımcı – paylaşımcı yönetim ve iş yapma anlayışını yerleştirebilmek en önemli başarımız olacaktır.


AND’ımızın faaliyetlerinin daha uzak başarılara ulaşabilmesi için hedeflerin belirlenmesi, karar alma ve işbirliği olarak ifade edilebilecek yönetim becerilerinde gelişime ihtiyacımız bulunduğunu değerlendirmekteyiz. Çoğulculuk, katılımcılık ile derneğimiz içindeki tüm üyelerimizin planlama, yürütme, karar ve denetim süreçlerinde yer almalarını sağlayabilirsek önemli bir eşiği aşmış olacağımız kanaatini taşımaktayız. AND’ımızın kurumsal alt yapısını oluşturabilmek için önemli adımların atılması gerektiğine inanıyoruz.


Üye ile gönüllüyü, yönetim ve denetim süreçlerinde etkin kılmak, kültürel çoğulculuğa ve farklılıklara karşı hoşgörü geliştirmek, farklı olanın zenginliklerinden faydalanmak, her türlü ayrımcılığa karşı önlemler almak, hesap sorulabilirlik ve saydamlığın önemli faydalar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Derneğin bir bütün olarak toplu biçimde faaliyette bulunabilmesi için, derneği oluşturan kurullar, komisyonlar, üyeler, gençler ve gönüllülerin hep birlikte hareket etmesini sağlayacak yöntemler geliştirilmesine, hedeflerimize ulaşmak için kaynaklarımızın ve yeteneklerimizin birleştirilmesine ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz.


Katılımcılık; üye ve gönüllülerin derneğimizin hemen her aşamasında yönetim ve denetim süreçlerinde ve yapılacak olan tüm çalışmalarda yer alması, hukukun üstünlüğü; bünyemizde bulunan her bir üyenin hak ve özgürlüklerinin korunup geliştirilmesi, saydamlık; cevap verebilirlik; uzlaşma arayışı içerisinde hareket etmek; farklılıklarımızı koruyarak çatışma ile değil, uzlaşma yoluyla sorunlarımızı çözme gayreti içerisinde olunması, eşitlik ve adalet; herkese eşit uzaklıkta olmaya, tüm üyelere eşit düzeyde fırsat ve imkân sunmaya özen gösterilmesi, etkinlik ve verimlilik; bir faaliyet takvimi oluşturarak, bilişim ve iletişim teknolojilerinden faydalanmayı daha da etkin hale getirilmesi, gençlerimizin yönetim mekanizmaları içerisinde yer almasının sağlanması, hesap verebilirlik en çok önem vereceğimiz konular olacaktır.


Bir dizi başarılı etkinlik yapılmasının, dernek üyelerinin ortak değerleri öğrenmeleri, kendilerini çok yönlü olarak geliştirmeleri, beceri ve deneyim edinmeleri açısından önemlidir ve bizim sorumluluk alanımıza girmektedir. Belirlenen faaliyet takvimi, alınan kararlar ile uyumlu davranmaya özen göstereceğimizi ifade etmek isteriz. Bunların uygulanmasına ilişkin temel ilkeler ve kurallar, tüzüğümüz ve ilişkin yönergelerde yer almaktadır. Ayrıca bilgilerin kullanımı ve mahremiyeti, kurullara katılımın sürekliliği, yönetim ve yürütmeye ilişkin güçlerin dengelenmesi gibi kurallara da itina göstermek gerektiğine inanıyoruz. Karşılıklı güvenin yeniden inşa edilmesi, tutarlılık, akılcılık, faaliyetlerimizi kolaylaştırılıcılık, düzenleyici ve koordine edici olmak ana hedefimiz olacaktır.


Katılım ve kitleselleşme, demokratik kurumsallaşma ve işleyiş, fon / kaynak yaratma, içerik geliştirme, işbirliği geliştirme, iletişim ve görünürlük gibi konulara önem vereceğiz. Üyelerimizle daha yakın ilişkiler kurmak sureti ile karşılıklı güven ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktayız. Derneğimizin başka sosyal oluşumlarla iletişim kurarak, açık ve kapsayıcı bir anlayış temelinde hareket etmesini sağlamaya çalışacağız. Görünürlük ve tanıtıma ayrı bir önem vereceğimizi belirtmek isteriz. Bireysel çabaları önemsemekle birlikte, bu gayretleri birleştirmek yoluyla çoğulculuğu sağlamak yönünde çaba sarf ederek, sivilleşen bir büyüme
anlayışı oluşturma gayreti içerisinde bulunacağız. Büyüme ihtiyacını doğru tanımlayarak, sürdürülebilirlik kavramını anlaşılır hale getirerek bir birikim oluşturmak yoluyla gelişmeyi hızlandırmak anlayışı ile ilerleyeceğiz.


Komisyonlarımız ile ortak çalışmalar ve işbirliği içerisinde, sivil ve demokratik niteliğimize zarar vermeyecek şekilde motivasyonumuzu ve katılımı artırmak çabası içerisinde bulunacağız.


Yaratıcı fikirler geliştirilmesi için yaklaşımlar ortaya koyacağız. Yapılan her öneri ve teklifin önemli olduğu bilince ile bu çatı altında belli hayalleri olanları hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz. Gönüllülük esasında baktığımızda ideallerimiz, amaçlarımız doğrultusunda ilerlemek için iyi niyet ile gelişime katkı sunmaya çalışanların yanında bulunacağız.


Belki de en önemlisi gençlerimizin hayallerini önemseyerek yapılabilir istek ve çalışmalarına öncelik vereceğimizi özellikle vurgulamak isteriz. Bayrağımızı teslim edeceğimiz yarının AND kadrolarını yetiştirme idealimize ulaşabilmenin yürüyüşüne başlayacağız. Hatta Yönetim Kurulu listemize iki güzide genç hanımefendiyi dahil ederek ilk adımımızı atmış bulunuyoruz.


Geçmiş dönemde Yönetim Kurulunda görev alan tüm arkadaşlarımıza, komisyonlarda emek vermiş olan tüm üyelerimize gayretlerinden dolayı şükranlarımızı sunarız. Bugüne kadar hep birlikte yol aldığımız, kuruluşumuzdan bu yana gönüllülük esasıyla yaptıkları görevi çok değerli bulduğumuz mevcut Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızı bizim yapacağımız çalışmaların yanında görmek, desteklerini hissetmek, tecrübelerinden faydalanmak temennisi içerisindeyiz.


Hepinize “Yeni Yönetim Kurulumuz” adına saygı ve sevgilerimizi sunuyor, bize sağladığınız bu imkân ve duyduğunuz güven için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.


AND Yönetim Kurulu

Bizi takip edin

Projelerimiz

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

AND Gençlik

Gençlerimizle tanışın.