Hakkımızda

AYDINLIK NESİLLER DERNEĞİ (AND) TANITIM:

“Çocuklarımıza nasıl daha iyi bir gelecek bırakabiliriz, bu hedef için bir birey olarak ne yapabilirim” düşüncesinden yola çıkarak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür aydınlık nesiller yetiştirmek amacıyla siyaset üstü olan derneğimiz 08 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü) tarihinde kurulmuştur. Vizyonumuz: Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak şekilde toplumsal ve ekonomik gelişimine olumlu katkılar sağlayan aydınlık nesiller yetiştirmektir.

Amacımız: Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak şekilde toplumsal ve ekonomik alanlarda;
- Sivil toplum bilinci çerçevesinde aktif düzeyde faaliyet göstermek, gelişim sağlamak ve - Bu konularda çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.

Temel Değerlerimiz:
1. Sevgi
2. Kişisel Bütünlük
3. Gerçeğe Saygı
4. Hakkaniyet
5. Topluma Hizmet
6. İnsan Onuruna Saygı
7. Hoşgörü
8. Farklılıklara Saygı’dır.

Derneğimizin üyeleri arasında; vizyonumuz ışığında amaç birlikteliği ile temel değerlere ve birbirine bağlı güçlü bir aile yaratılması hedeflenmiştir.
Derneğimizin öncelikli hedef kitlesi çocuklarımızdır. Esas faaliyet alanımızı da eğitim oluşturmaktadır. Ayrıca, bazı ekonomik alanlarda da derneğimize mali destek sağlayarak sürdürülebilirlik sağlamak hem de örnek iktisadi işletmelerle ülkemiz için bir model oluşturmak için çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
Derneğimizin amaçları doğrultusunda birlikte çalışılabilecek STÖ.leri, kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapılacak, destek verilecektir.
Yer aldığımız böyle ulvi bir mücadele sonucu çocuklarımızın yüzüne yansıyan aydınlık ve esenlik bir ülke en büyük mutluluğumuz olacaktır.